KANCELARIA

W Kancelarii uzyskacie Państwo niezbędne informacje oraz porady w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, które są bezpłatne.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty, na miejscu poinformujemy Państwa o wszystkich niezbędnych dokumentach, często zdarza się tak, że po rozmowie z Notariuszem, klient decyduje się na inny sposób załatwienia sprawy niż wcześniej zakładał.

NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. sporządza poświadczenia,
  4. doręcza oświadczenia,
  5. spisuje protokoły,
  6. sporządza protesty weksli i czeków,
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  9. sporządza, na żądanie ston, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.