KANCELARIA

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizny.
W praktyce oznacza to, że w imieniu Skarbu Państwa pobiera podatki oraz opłatę sądową.

Wynagrodzenie notariusza uregulowane zostało w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przed dokonaniem czynności ustalamy wszystkie koszty.